Q-switch เลเซอร์รักษาฝ้า กระ ลบรอยสัก

Last updated: 31 May 2017  |  8004 Views  | 

Q-switch เลเซอร์รักษาฝ้า กระ ลบรอยสัก

Q-Switch Laserช่วยในเรื่องอะไร
Q-Switch ช่วยในการรักษาฝ้า กระลึก คลื่นแสงของ Q-Switch มีคุณสมบัติช่วยลดการสร้างเม็ดสี ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหน้าเพื่อให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ นุ่มนวล เรียบเนียน สำหรับ Laser Q-switch นั้นในการยิงครั้งแรกจะเห็นผลได้ดี ทั้งนี้ควรทำอย่างน้อย 3 ครั้ง และเว้นระยะห่างประมาณ 3-6 สัปดาห์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า หลังยิงบริเวณนั้นจะมีสีเข้มขึ้นเนื่องจากเลเซอร์ได้ทำลายเซลล์สร้างเม็ดสีผิดปกติไป ทำให้เกิดการแตกตัวของเซลล์สร้างเม็ดสีที่เป็นส่วนเล็กๆที่เม็ดเลือดขาวสามารถกำจัดออกไปได้ (down time) เมื่อร่างกายกำจัดเม็ดสีเหล่านี้หมด ผิวบริเวณนั้นจะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติพร้อมกับความกระจ่างใส ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล Q-Switch ช่วยในการลบรอยสัก ปาน เป็นการใช้หลักการเดียวกัน แต่เครื่องที่มีความถี่ต่ำ จะเหมาะกับการลบรอยสักสีแดง ส่วนเครื่องที่มีความถี่สูงจะเหมาะกับการลบรอยสักสีดำและสีน้ำเงิน การลบรอยสักให้ได้ผลดี อาจต้องยิงซ้ำหลายๆครั้งขึ้นอยู่กับสีและระยะเวลาการสัก เพราะการกำจัดเซลล์สีในแต่ละครั้งต้องเริ่มจากการกำจัดเซลล์สีในส่วนชั้นบนก่อน และต้องรอให้ร่างกายซ่อมแซมในส่วนที่บาดเจ็บแล้วจึงมีการทำซ้ำเพื่อการทำลายเซลล์สีในชั้นต่อไป การลบรอยสัก ควรยิงซ้ำประมาณ 3-6 ครั้ง ระยะห่างประมาณ 2 สัปดาห์ สีของรอยสักที่สามารถรักษาได้ดีคือรอยสักที่มีสีดำ น้ำตาล ฟ้า แดง แต่ไม่สามารถรักษารอยสักสีเขียวและเหลืองได้ Q-Switch ช่วยทำให้ปากชม